Boks reklamowy

Linki

Boks reklamowyLinki w Art galerii

Martwa natura

Malarstwo jako podstawowa dyscyplina kreacji cechuje się niezwykle bogatą tradycją. Na przełomie dziejów napotykamy mnóstwo wzorców zmieniających się matryc, kształtów oraz metod stosowanych w malarstwie.

Rozpatrując kwestię w jakim czasie i dlaczego człowiek zaczął tworzyć obrazy dochodzimy do nieogarnionej liczby przypuszczeń. Twórczość artystyczna obrazy, malarstwo jakby od niepamiętnych czasów były jak również formułują kulturę homo sapiens. Są one zespolone ze środowiskiem i jeżeli można tak stwierdzić manifestują się samoistnie z pominięciem woli w wyniku dalece nieuchwytnej pasji kreacji i styczności z misterium estetyki twórczej. Piękno jako idea ma wiele znaczeń według środowiska naturalnego wypływa z fundamentalnych instynktów i jest głęboko zakotwiczone w naszej biologii.
 Malarska twórczość artystyczna oprócz rzeźby jak też fotografii stała się jedną z gałęzi sztuk plastycznych. Posiłkuje się patentami plastycznego przekazu, na przykład barwną płaszczyzną i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podkładzie czyli karton, deska, ściana. Prace zazwyczaj są w dwóch wymiarach lub w dwóch wymiarach z elementami przestrzennymi. Sztuka malarska formowana jest odpowiednim wzorcem typowym dla określonego okresu . Prace sztuki da się posegregować na: oddające realną rzeczywistość np.: obraz, obrazy olejne a także nieoddające rzeczywistości tj. zapoznaj się painting, oil paintings czyli abstrakcyjne.
Dociekając czym jest piękno natrafiamy na wiele niejasności. Czy sztuka jest pięknem, czy piękno da się zamknąć w kanonach i skostniałych konstrukcjach. Czy może jest bezwiedną empirią serca z zasady nieokreśloną jak też wolną od cielesnej natury. Studiując dzieła malarskie i poddając je interpretacji mentalnej stale dochodzimy do piramidy rozbieżnych uczuć, których nie da się wytłumaczyć werbalnie.
Istota ludzka w ciągłym pościgu za czarem estetyki dociera do twórczości artystycznej i w niej odnajduje twórczość ludzi, którzy niezłomnie przez niezliczoną liczbę wieków a także lat penetrowali naturę piękna. Z pewnością można powiedzieć, iż piękno jest przeogromną i uzdrowicielską energią. Wspomniana moc powoduje namiętność, ogniskuje zaciekawienie jak też kieruje zachowaniem się materii a także ducha . Wrażenia artysty płyną i materializują w kształcie dzieł malarskich albo innych form artystycznych.

Linki: